Oligofrenopedagog, nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej.

Uczy umiejętności porozumiewania się w oparciu o alternatywne i wspomagające metody komunikacji wykorzystując wiedzę z wielu szkoleń i kursów z zakresu AAC (m.in. Makaton I, II stopień, PECS,  szkolenia dotyczące wykorzystywania technologii komputerowej
w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi). Z wielką pasją wprowadza dzieci, rodziców
i nauczycieli w świat książki, ucząc techniki czytania uczestniczącego. Współautorka książek
z serii Czytaj i Rozmawiaj Biblioteka AAC

Systematycznie wzbogaca swój warsztat pracy ale także chętnie dzieli się swoją wiedzą
i doświadczeniem na warsztatach, konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce komunikacji alternatywnej i wspomagającej.