ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA 77 W GDAŃSKU
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja obejmuje dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
W przypadku ubiegania się do Przedszkola 77 rodzic składa wniosek o przyjęcie dziecka
bezpośrednio u dyrektora przedszkola (wniosek dostępny w Przedszkolu lub do pobrania w pliku poniżej) w wersji
papierowej.
Poza kryteriami ustawowymi, pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola 77 mają dzieci
zameldowane w mieście Gdańsk oraz posiadające orzeczenie ze względu na
niepełnosprawność ruchową lub niepełnosprawność ruchową ze sprzężeniem.
Nie przyjmujemy dzieci z autyzmem oraz zagrożone niedostosowaniem społecznym.
Dzieci dobieramy do grupy w zależności od miejsc w poszczególnych oddziałach oraz
poziomu funkcjonowania psychofizycznego.
Dzieci wymagające specjalnej opieki medycznej (itp. PEG, cukrzyca, tracheostomia,
urostomia itp.) przyjmowane są w zależności od możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i
opieki dzieciom (w oparciu o indywidualny kontrakt z przedszkolem). Przedszkole nie
zatrudnia pielęgniarki.

Terminarz rekrutacji:
- od 1 marca od godz. 12.00 do 15 marca 2023 r. do godz. 16.00 – należy złożyć wypełniony i
podpisany wniosek rekrutacyjny (do wniosku należy dołączyć kopie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego);
- 06-24.03.2020 – organizujemy indywidualne spotkania z rodzicami i dziećmi po
wcześniejszym umówieniu z Zespołem Rekrutacyjnym Przedszkola 77;
- 27 marca 2023 r. od godz. 15.00 – ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do przedszkola;
- od 28 marca od godz. 8.00 do 3 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00 – rodzice potwierdzają wolę
umieszczenia dziecka w placówce;
- pozostałe terminy i procedury obowiązują zgodnie z zasadami rekrutacji zamieszczonymi na
stronie: Oficjalny portal miasta Gdańska (www.gdansk.pl)

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ce75eb7315ec25edJmltdHM9MTY3NjkzNzYwMCZpZ3VpZD0yMjc0MzE3OS04YmIxLTYxNGMtMjVkOC0yMDQ0OGFhODYwMDkmaW5zaWQ9NTIwNw&ptn=3&hsh=3&fclid=22743179-8bb1-614c-25d8-20448aa86009&psq=rekrutacja+do+przedszkola+gda%c5%84sk+2023&u=a1aHR0cHM6Ly9nc3MuZWR1LmdkYW5zay5wbC9wbC9nZXRmaWxlLzM2MjkwLzY0NTM0L3phc2FkeS1yZWtydXRhY2ppLWR6aWVjaS1kby1wcnplZHN6a29saS1vZGR6aWFsb3ctcHJ6ZWRzemtvbG55Y2gtdy1zemtvbGFjaC1wb2RzdGF3b3d5Y2gtbmEtcm9rLXN6a29sbnktMjAyMzIwMjQucGRm&ntb=1