Stawka dzienna wynosi:
za 3 posiłki - 12 zł

za 2 posiłki - 10 zł

za 1 posiłek - 8 zł

Odpłatności za Przedszkole należy dokonywać przelewem na indywidualne konto podane przez Panią Intendentkę.

hfhfh
Nr konta RADA RODZICÓW

15 1020 1811 0000 0102 0014 9245
Ubezpieczenie przedszkolaków pozostaje w indywidualnym zakresie rodziców i opiekunów.