Zapewniamy edukację zgodnie z obowiązującą Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dostosowaną do potrzeb i możliwości dziecka.
W zespołach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej opracowujemy i realizujemy Indywidualne Programy Edukacyjno -Terapeutyczne.