Jesteśmy przedszkolem publicznym, w którym edukacja, opieka wspierane są specjalistycznymi oddziaływanianiami terapeutycznymi.
Dzieci pracują w małych grupach 3-7 osobowych. Wielkość grupy uzależniona jest od potrzeb dzieci. Zapewniamy edukację zgodnie z obowiązującą Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dostosowaną do potrzeb i możliwości dziecka.W zespołach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej opracowujemy i realizujemy Indywidualne Programy Edukacyjno -Terapeutyczne, które realizowane są w działaniach indywidualnych i grupowych.