Terapia tyflopedagogiczna w naszym przedszkolu to:
Indywidualne zajęcia z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju widzenia prowadzone w formie zabaw i ćwiczeń pobudzających do patrzenia - "by dziecko chciało patrzeć" oraz stymulujących widzenie -"by dziecko mogło zobaczyć".

W ramach tych zajęć dzieci uczą się nawiązywania i utrzymywania kontaktu wzrokowego, kształtują pole wspólnej z dorosłym uwagi wzrokowej będącej warunkiem efektywnego naśladownictwa. Prowadzone ćwiczenia usprawniają koordynację wzrokowo - ruchową na miarę indywidualnych możliwości dziecka.

Celem zajęć jest również dobór optymalnych warunków i odpowiedniego materiału do prezentacji – adekwatnie do aktualnego poziomu funkcjonowania wzrokowego dziecka, jego potrzeb rozwojowych w tym zakresie i jego zainteresowań wzrokowych.

 

Do zadań tyflopedagoga należy m.in.:

  • diagnoza funkcjonalna - wzrok i zachowania kierowane wzrokiem
  • opracowanie procedur prezentacji materiału wzrokowego
  • terapia - ćwiczenia: pobudzanie do patrzenia i stymulacja widzenia
  • zajęcia instruktażowei konsultacje  dla rodziców
  • zajęcia tyflomuzykoterapeutyczne (przy współudziale muzykoterapeuty) – program "Światło i dźwięk"
  • zajęcia otwarte dla rodziców - wspólnie z muzykoterapeutą.