W naszym przedszkolu funkcjonuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju. W zespole pracują oligofrenopedagodzy, psycholodzy, neurologopedzi, rehabilitanci, terapeuci SI, terapeuci AAC. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z udziałem rodziców oraz w 2-3 osobowych grupach stymulujących kontakty społeczne dzieci. Przyjmujemy dzieci do 6 roku życia z:

 • opóźnionym lub zaburzonym rozwojem motorycznym (motoryki małej i dużej)
 • opóźnionym lub zaburzonym rozwojem intelektualnym
 • zaburzeniami mowy i komunikacji
 • zaburzeniami w rozwoju społecznym, emocjonalnym
 • zaburzoną Integracją Sensoryczną
 • potrzebą wspomagania umiejętności wzrokowych.

Podstawą jest współpraca z rodzicami i rodziną dziecka. Pomoc rodzinie dotyczy między innymi:

 • wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka
 • rozpoznawania potrzeb i możliwości dziecka i ich odpowiedniej interpretacji w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia
 • włącznie rodziny w działania terapeutyczne wspierające rozwój dziecka
 • pomoc w wyposażeniu dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce, zabawki oraz
  w aranżowaniu przestrzeni domowej

Dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka na zajęcia Zespołu Wczesnego Wspomagania:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • zaświadczenie lekarskie informujące np. o wspomaganiu farmakologicznym i jego skutkach mogących mieć wpływ na samopoczucie dziecka, jego funkcjonowanie, lub oświadczenie rodziców o braku podawania środków farmakologicznych.

Dokumenty należy złożyć osobiście w przedszkolu.
Uwaga!
Wczesne Wspomaganie jest przydzielane na jeden rok szkolny.  W kolejnym roku rodzic zobowiązany jest do złożenia podania o kontynuację Wczesnego Wspomagania do dyrekcji przedszkola w terminie do 15 czerwca na kolejny rok szkolny.

pliki do pobrania