Oligofrenopedagodzy

 

W naszym przedszkolu codziennie odbywają się zajęcia prowadzone przez oligofrenopedagogów w poszczególnych grupach. Zajęcia i aktywności dostosowane są do możliwości oraz potrzeb dziaci, prowadzone są zarówno grupowo jak i indywidualnie.

Do zadań oligofrenopedagogów należy przede wszystkim:

 • prowadzenie zajęć edukacyjno-terapetycznych
 • powitanie metodą kalendarzową lub powitanie w „Porannym Kręgu”
 • ocena funkcjonalna poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwoju
 • nauka umiejętności porozumiewania się
 • nauka zabawy
 • wsparcie przy spożywaniu posiłków
 • terapia ręki
 • nauka samodzielności
 • funkcjonowanie w grupie rówieśniczej
 • arterapia,
 • relaksacja
 • zabawy ruchowe
 • zabawy i relaks na świeżym powietrzu