Psycholodzy

W naszym przedszkolu każde dziecko i jego rodzina otoczona jest opieką psychologiczną. Sprawuje ją dwóch psychologów z kilkunastoletnim doświadczeniem.

   Spotkania indywidualne z psychologiem obejmują: 

 • diagnozę psychologiczną dziecka,
 • określenie najbliższej sfery rozwoju dziecka,
 • wytyczenie celów do pracy zawartych w Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych,
 • wsparcie dla rodziców i opiekunów,
 • poradnictwo psychologiczne.

   Terapia z psychologiem obejmuje szeroko rozumiany rozwój umiejętności    poznawczych dzieci:

 • rozwijanie umiejętności naśladownictwa,
 • rozwijanie pamięci,
 • rozwijanie wiedzy o sobie i o otaczającym świecie,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • rozwijanie rozumienia mowy,
 • rozwijanie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności grafomotorycznych,
 • rozwijanie umiejętności zabawy,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia emocji.


Ponadto, psycholog współuczestniczy w zajęciach grupowych, pomaga dzieciom
w codziennych aktywnościach, wspiera nauczyciela w oddziaływaniach wychowawczych.

Psycholodzy chętnie wspierają również rodziców w ich zmaganiach z niepełnosprawnością dziecka, udzielają wsparcia rodzinie, służą radą w napotykanych trudnościach wychowawczych. Rodzice mają możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. O

 

Należy pamiętać, że psychologa obowiązuje zawodowy kodeks etyczny i musi on działać zgodnie z nim. Obowiązuje go dyskrecja, jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.