Zadaniem muzykoterapeuty jest prowadzenie:

  • muzykoterapii z elementami zajęć rytmiczno-umuzykalniających
  • muzykoterapii aktywnej i receptywnej ukierunkowanej i nieukierunkowanej
  • logorytmiki
  • relaksacji
  • tyflomuzykoterapii (przy współudziale tyflopedagoga) – program „Światło i dźwięk"