Rekrutacja rusza od 7marca od godziny 12.00

Rodzic / opiekun prawny składa 

wniosek o przyjęcie dziecka 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

(wniosek dostępny w przedszkolu oraz na stronie placówki rekrutacji).

Dziecko nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej i nie podlega ogólnodostępnym kryteriom rekrutacyjnym.

Do przedszkola należy udać się z wypełnionym wnioskiem i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nastepnie zostanie wyznaczony termin spotkania z zespołem specjalistów pracujących w przedszkolu w celu przeprowadzenia wywiadu i obserwacji potrzeb dziecka.

Szczegółowy terminarz rekrutacji zgodny z kalendarzem postepowania w mieście Gdańsku został umieszczony w pliku do pobrania.

Zapraszamy.