Rekrutacja rusza od 1marca od godziny 12.00

Rodzic / opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie dziecka do Przedszkola 77 Dla Dzieci  z Porażeniem Mózgowym w Gdańsku składa:

1. wniosek o przyjęcie dziecka 

2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

3. ustala termin spotkania dziecka, rodzica/opiekuna i zespołu rekrutacyjnego

Dziecko nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej i nie podlega ogólnodostępnym kryteriom rekrutacyjnym.

Szczegółowy terminarz rekrutacji zgodny z kalendarzem postepowania w mieście Gdańsku 

https://edu.gdansk.pl/files/zasady-i-harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-zerowych-w-szkolach-podstawowych-2024_2025.pdf

Zapraszamy.