ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA 77 W GDAŃSKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Rekrutacja obejmuje dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W przypadku ubiegania się do Przedszkola 77 rodzic składa wniosek o przyjęcie dziecka bezpośrednio u dyrektora przedszkola (wniosek dostępny w Przedszkolu) w wersji papierowej.

Poza kryteriami ustawowymi, pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola 77 mają dzieci zameldowane w mieście Gdańsk oraz posiadające orzeczenie ze względu na niepełnosprawność ruchową lub niepełnosprawność ruchową ze sprzężeniem.

Nie przyjmujemy dzieci z autyzmem.

Dzieci dobieramy do grupy w zależności od miejsc w poszczególnych oddziałach oraz poziomu funkcjonowania psychofizycznego.

Dzieci wymagające specjalnej opieki medycznej (np. PEG, cukrzyca, tracheostomia, urostomia itp.) przyjmowane są w zależności od możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i opieki dzieciom (w oparciu o indywidualny kontrakt z przedszkolem. Przedszkole nie zatrudnia pielęgniarki.

 

Terminarz rekrutacji:

- 02-13.03.2020 do godz. 15.00 należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek rekrutacyjny (do wniosku należy dołączyć kopie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego);  

- 02-23.03.2020 – organizujemy indywidualne spotkania z rodzicami i dziećmi po wcześniejszym umówieniu z Zespołem Rekrutacyjnym Przedszkola 77;

- 24.03.2020 godz. 15.00 – ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola;


Przedszkole nr 77 dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym
Gdańsk ul. Abrahama 12/14
Tel. 58 559 06 07, przedszkole77@wp.pl
Facebook: Przedszkole dla Dzieci z MPD nr 77 w Gdańsku