Oligofrenopedagog, logopeda z wieloletnim stażem w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością.  Koncentruje się na wieloprofilowym, funkcjonalnym wspieraniu rozwoju dziecka.

 Posiada kwalifikacje:

  • z zakresu rozwoju komunikacji :

-        Szkolenie  PECS I i II stopień

-        Szkolenie Makaton I i II stopień

-        Szkolenie dot. wykorzystania programu Boardmarker & Speaking Dynamically Pro,

-        Tworzenie pomocy edukacyjnych i terapeutycznych dla dziecka niemówiącego

-        Praktyczny kurs AAC

-        Kompleksowa terapia dzieci zagrożonych niepełnosprawnością z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się w wieku 0-3 lat

  • z zakresu komputerowego wsparcia komunikacji

-        Podyplomowe studia Podstaw Informatyki UG

-        Szkolenie „ Nowoczesna technologia w edukacji dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej. Specyficzne formy pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

-        Warsztaty metodyczne dotyczące wykorzystania programów Sensory Software

-        W pracy wykorzystuje eyetrackery - PCEye Mini i oprogramowania aktywizujące i wspomagające komunikację i edukację

  • z zakresu pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową:

-        Terapia Ręki I i II stopień

-        Warsztaty z zakresu podstawowych zasad Systemu Nauczania Kierowanego

-        Praktyczne rozwiązania dotyczące pozycjonowania osób z niepełnosprawnością

  • z zakresu metodyki pracy z małym dzieckiem z niepełnosprawnością złożoną

-        Metoda Weroniki Sherborne

-        Programy aktywności M. Ch Knill

-        Wybrane zagadnienia z terapii dzieci z autyzmem w oparciu o SAZ