Oligotyflopedagog z doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz w zarządzaniu placówką oświatową. 

 Studia podyplomowe:

Zarządzanie  Oświatą, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,  Wczesne  Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

 „Dla mnie i w pracy, i w życiu codziennym najważniejszy jest człowiek, uczę się tego każdego dnia.“