Oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością. Obecnie wychowawca w grupie "Jeżyki", Nauczyciel języka angielskiego.
Dodatkowe kwalifikacje zdobywała podczas studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych takich jak: Informatyka dla nauczycieli, Język angielski w wychowaniu przedszkonym i młodszoszkolnym, Glottodydaktyka, Zarządzanie oświatą.

Dodatkowo poszerzała wiedzę i bogaciła warsztat pracy biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach poświęconych pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, głównie z zaburzoną komunikacją, m.in. Makaton - system porozumiewania się za pomocą gestów, PECS - Picture Exchange Communication System, szkolenia i warsztaty z dobierania oraz wykorzystywania sprzętu wysokiej technologii (komputery, tablety) w rozwijaniu komunikacji dziecka, Terapia ręki. 

Prowadziła liczne szkolenia, warsztaty, wykłady podczas konferencji z zakresu Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej dla nauczycieli, rodziców i studentów z ramienia Stowarzyszenia Mówić bez Słów ISAAC Polska, którego jest członkiem.

Razem z Aleksandrą Łojewską wydała kilka książek do czytania uczestniczącego, które stało się ich pasją.

W swojej pracy największy nacisk kładzie na komunikację z dzieckiem, która jest podstawą do nawiązania kontaktu z podopiecznym, terapii i edukacji.

 

Moim najważniejszym zadaniem jest wywoływać uśmiech na twarzach naszych przedszkolaków, bo jak powiedział Janusz Korczak: "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."