Oligofrenopedagog z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Wychowawca w grupie „Żabki”.

Ukończone studia  podyplomowe z Surdotyflopedagogiki, Doradztwa zawodowego oraz kurs I-go i II-go stopnia języka migowego.

Doskonaliła swój warsztat pracy  na wielu dodatkowych kursach, warsztatach i szkoleniach na temat pracy z dziećmi w grupie.

Jej doświadczenie zawodowe poszerza się również o wieloletnią pracę z osobami niewidomymi i niesłyszącymi.

Moja praca każdego dnia uczy mnie czegoś nowego, inspirujące jest  wspólne  odkrywanie z dziećmi ich możliwości i pokonywanie barier i trudności.