mgr oligofrenopedagogiki, rehabilitant wzroku, tyflopedagog, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących, instruktor orientacji przestrzennej

Mam 23 lata doświadczenia w pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością w różnym wieku, w różnych placówkach oświatowych i świadczących usługi rehabilitacyjne. Moją pasją jest wspieranie rozwoju dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością poprzez rozwijanie ich umiejętności wzrokowych. Od lat wzbogacam swoją wiedzę na temat mózgowych procesów przetwarzania wzrokowego i dzielę się nią na specjalistycznych kursach na temat mózgowych uszkodzeń widzenia. Wierzę, że kluczem do szczęścia i rozwoju każdego dziecka niezależnie od tego jak wielkie są jego problemy jest mądre, empatyczne wsparcie oparte na gruntownej wiedzy. Oczy są zaś nie tylko oknem na świat, pozwalają nam też zajrzeć do duszy i ciała dziecka, zrozumieć jego potrzeby i udzielić mu optymalnej pomocy.