Dyplomowany neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej,

oligofrenopedagog, instruktor masażu Shantala.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w  OREW, OWI, przedszkolach specjalnych i masowych oraz prowadząc indywidualną terapię logopedyczną. Swoją wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi z nieprawidłowościami rozwojowymi regularnie poszerzam, uczestnicząc w
konferencjach naukowych oraz doskonaląc swój warsztat pracy na kursach i szkoleniach
specjalistycznych, do których należą m.in:

- Diagnostyka i terapia neurologopedyczna- zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy;

- Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych;

- Dysfagia- zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych;

- Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym;

- Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym;

- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji;

- Stymulacja procesów myślenia;

- Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania;

- Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia;

- Wykorzystanie metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej;

- Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa;

- Wykorzystanie programu "MóWIK" w terapii osób niemówiących;

I wiele, wiele innych...

 

„Swoje zainteresowania zawodowe skupiam wokół zagadnień dotyczących wspierania rozwoju mowy dzieci z zaburzeniami komunikacji, w oparciu o rozwój funkcji związanych z poborem
pokarmu. Z zamiłowaniem czytam książki o tematyce popularnonaukowej, publicystycznej
i podróżniczej.”