Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia w 2019 roku. W trakcie nauki wzbogacałem doświadczenie w pracy indywidualnej z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z zespołem  FASD, a także w pracy  z dziećmi z autyzmem. Aktywnie uczestniczyłem w wolontariacie w przedszkolu dla dzieci z MPD. Posiadam doświadczenie w pracy z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się, współpracowałem z dr Magdaleną Grycman.

 Ukończyłem kursy:

- rozwój psychoruchowy dziecka w pierwszym roku życia;

- terapii przeciwobrzękowej.

Łatwo nawiązuje kontakt z dzieckiem. W swojej pracy wykazuje się dużą cierpliwością, empatią oraz troską o małego pacjenta.