oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością.

Wychowawca w grupie, terapeuta indywidualny Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej oraz terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Autystycznych oraz szereg szkoleń, warsztatów, kursów z zakresu AAC i pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

„Od wielu lat moją największą pasją jest praca z uczniami mającymi trudności w porozumiewaniu się. Moje motto - Nie ubiegaj dziecka w wyrażaniu każdej jego potrzeby. ZATRZYMAJ SIĘ. Stwórz sytuację, w której  będzie potrafiło domagać się spełnienia swoich życzeń.