Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym.

Swój warsztat pracy wzbogacała poprzez udział w licznych kursach, warsztatach, szkoleniach 

m.in. :

Metoda usprawniania dzieci z uszkodzonym O.U.N.

Terapia manualna

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Neurofizjologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej,

Kurs podstawowy  Kinesiology Taping

Rehabilitacja dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym- problemy ruchowe i ich rozwiązywanie w metodzie Kierowanego Nauczania