Dyplomowany neurologopeda, logopeda i pedagog specjalny z wieloletnim stażem zawodowym
i szerokim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Pracowała m.in. w OWI, OREW, szkołach (podstawowych: masowej i przyszpitalnej, zawodowej) i przedszkolach masowych a także prowadząc prywatną praktykę logopedyczną.

Podczas kolejnych etapów awansu zawodowego ukończyłam wiele szkoleń i kursów doskonalących, m.in. ”Dysfagia - Patofizjologia zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania”, „Rehabilitacja logopedyczna dzieci z wadą rozszczepową wargi i podniebienia”, „ Profilaktyka logopedyczna”, „Ustna sprawność ruchowa w żywieniu dziecka”, „Karmienie dziecka z MPD”, „Ocena i leczenie funkcji żuchwy”, „Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnyh”, „Połykanie jako jedna z niewerbalnych czynności kompleksu ustno-twarzowego”, „Diagnoza i terapia jąkania”, „Terapia zaburzeń rozwoju mowy u dziei chorych neurologicznie”, „ Sensoryczno-motoryczne podejście w terapii apraksji ...” i wiele innych.

Pracując w naszym przedszkolu na stanowisku neurologopedy, obok rozwijania mowy werbalnej

we wszystkich jej aspektach, dużą wagę przywiązuje do usprawniania i kształtowania funkcji powiązanych z mową, np.oddechowych, fonacyjnych, słuchowych, a zwłaszcza pokarmowych, w tym m.in. niwelowanie nieprawidłowych odruchów ustno-twarzowych i karmienie terapeutyczne.

 

Kocham dzieci, przyrodę, plastykę i muzykę, co wpływa na mój sposób prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w formie zabawowej i w radosnej atmosferze.

Moja ulubiona sentencja: „Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka.”
                                                                                                     
Alighieri Dante.