Oligofrenopedagog, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z niepełnosprawnością z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Wychowawca w grupie „Żabki”.
Rozwija umiejętności komunikacyjne u dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się w oparciu o AAC

Ukończyła Studia Podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Dodatkowe kwalifikacje doskonalące warsztat pracy zdobywała podczas wielu kursów, szkoleń i warsztatów, m.in.:
Terapia ręki I i II stopień, I stopień technologii eyetrackingu, PECS - Picture Exchange Communication System poziom 1, MAKATON  poziom 1.

„Codzienna praca z dziećmi daje mi wiele radości jak również poczucie spełnienia, dlatego że robię to, co lubię”.